Här kan du se hur det har gått för våra hundar på utställningar!